• 3+4 078 651 22 22
 • șos. Moara Domneasca, nr. 4,
  Bucuresti, Romania

Inapoi la lista

01.08.2016

Compensarea puterii reactive (CPR)

Puterea reactivă nu este folosită pentru o muncă utilă, dar este necesară pentru funcționarea rețelei de elemente inductive – transformatoare, electromotoare, balasturi electromagnetice pentru lămpi ș. a. Această componentă „imaginară” a puterii electrice este esențială pentru funcționarea rețelelor electrice. În timp ce puterea activă este cea absorbită de consumator (de exemplu un motor electric) pentru a produce putere mecanică, puterea reactivă reglează tensiunile din sistem. Dacă puterea reactivă este prea mică, componentele inductive, cum ar fi transformatoarele, nu vor putea asigura tensiunile necesare generării câmpurilor magnetice, ducând la căderi de tensiune care pot determina căderea sistemului.

De asemenea, liniile de transport, având inductanță proprie, au nevoie de putere reactivă pentru a menține tensiunile necesare curgerii curentului. Dacă puterea reactivă este prea mare, cresc pierderile prin efectul termic al curentului, ceea ce duce la creșterea temperaturii componentelor și la avarii ale sistemului.


Instalarea CPR permite:

Instalarea CPR permite:

Beneficiile instalației de compensare a puterii reactive ne permit:

 • de a reduce sarcina portantă a transformatoarelor de putere;
 • de a crește capacitatea de transport a liniilor;
 • de a spori calitatea energiei electrice pentru consumatori;
 • de a exclude plata pentru puterea reactivă;
 • de a reduce nivelul armonicilor superioare în rețea;
 • de a diminua pierderile ale energiei electrice.


Proiectarea și calculul sistemelor de compensare (CPR) de joasă și înaltă tensiune

Pe baza echipamentului companiei spaniole «Lifasa», E.NEXT oferă o abordare cuprinzătoare pentru rezolvarea problemelor de compensare a puterii reactive.

Numai soluțiile proiectate în mod corespunzător pentru compensarea puterii reactive, în conformitate cu încărcătura specifică pot evita efectele negative, inadecvate cum ar fi - supracompensarea, distorsiunea armonică și multe altele. Prin urmare, este necesar să se facă o analiză aprofundată cu privire la lucrările electrice.

Datele de bază necesare pentru dezvoltarea proiectului de compensare a puterii reactive 0,4 kV:

 • diagrama linie unică a dispozitivului de comutare 0,4 kV;
 • transformatoare de putere;
 • datele privind consumul lunar și anual de energie activă și reactivă;
 • tip de încărcare (motoare, mașini, cuptoare etc.);
 • prezența unor sarcini neliniare (alimentare cu energie de comutare, convertizor de frecvență);
 • prezența unei sarcini care se schimbă rapid (instalații electrice, macarale etc.);
 • un program ”non-stop” a consumului de energie activă și reactivă;
 • factura de plată pentru puterea reactivă pentru o lună, un an.

În absența acestor sau al altor date E.NEXT International Electrotechnical Group poate efectua în mod independent toate măsurările necesare la fața locului. După primirea şi analiza tuturor datelor se elaborează solutia tehnică optima pentru acest obiect.


Montarea, instalarea și punerea în funcțiune a sistemelor CPR